ES PARAMOS PROJEKTAI RENGIAMI IR VYKDOMI  BENDRADARBIAUJANT SU:

  • ESFA

  • NMA

  • LVPA

  • CVPA

  • Invega

  • APVA

  • MITA

  • TID

ES paramos paraiškų pildymas

Simplification administrative

Pagrindinis dokumentas ūkio subjektams, siekiantiems pasinaudoti ES Struktūrinių fondų parama yra Paraiška. Pareiškėjas, pretenduojantis gauti ES Struktūrinių fondų paramą bet kurioje srityje (verslo, žemės ūkio ar socialinėje), kartu su jūsų projektu bei kitais dokumentais privalo užpildyti paraišką paramai gauti.
Paraišką visada sudaro bendroji „A“ dalis bei specialioji „B“ dalis. Paraiškos ES Struktūrinių fondų paramai gauti turi būti užpildytos aiškiai, siekiant palengvinti jūsų pateikto projekto vertinimą. Turi būti pateikiama išsami informacija, ypač apie tai, kaip projektas prisidės prie skirtingų paramos priemonių tikslų bei kokia bus jo nauda.
Paraiška yra ypatingos svarbos dokumentas, kadangi nuo to, kaip ji užpildyta priklauso pareiškėjo galimybė pasinaudoti ES parama.
Verslo ir teisinių paslaugų bendrovės „Eurolexis“ kolektyvas turi didelę patirtį pildant paraiškas pagal įvairias ES Struktūrinių fondų paramos priemones, todėl savo klientams siūlo aukštos kokybės paraiškų pildymo paslaugas.