ES PARAMOS PROJEKTAI RENGIAMI IR VYKDOMI  BENDRADARBIAUJANT SU:

  • ESFA

  • NMA

  • LVPA

  • CVPA

  • Invega

  • APVA

  • MITA

  • TID

Projektų administravimas

Projektų administravimas – ilgas ir daug laiko sąnaudų reikalaujantis projektų valdymo procesas. Projektų administravimui paramą teikiančios institucijos nustato nemažai taisyklių, kurių sėkmingas įgyvendinimas užtikrina greitą ir efektyvų paramos lėšų įsisavinimą. Pradedant įgyvendinti projektus pareiškėjai dažnai susiduria su daugeliu vis dar išlikusių biurokratinių procedūrų, ko pasėkoje projekto įgyvendinimas užtrunka ilgiau nei tikėtasi.

hand-filling-out-form-1140-by-450UAB „Eurolexis“ teikia tiek projektų rengimo, tiek projektų administravimo paslaugas. Nuolatinis UAB „Eurolexis“  darbuotojų bendradarbiavimas su Tarpinėmis bei Įgyvendinančiomis institucijomis užtikrina didesnį ir greitesnį informacijos apsikeitimą, kas pavienių projektų administratoriams ne visada yra prieinama.

Savo klientams UAB „Eurolexis“ parengia mokėjimo prašymus bei užpildo įvairias ataskaitas, o taip pat teikia konsultacijas projekto išlaidų atitikimo skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir išlaidų-naudos principams klausimais; patirtų išlaidų teisingo įforminimo bei jų atitikimo tinkamai projekto biudžeto išlaidų kategorijai klausimais; projekto eigos dokumentų surinkimo bei saugojimo klausimais. UAB „Eurolexis“ taip pat padeda išspręsti projekto įgyvendinimo metu iškilusias problemas, tiesiogiai nesusijusias su projekto administravimu.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad projekto valdymo ciklas prasideda nuo pat projekto rengimo, todėl labai svarbu kuo aiškiau ir išsamiau parengti projektą, kad projekto administravimo procesas būtų kuo sklandesnis ir pasisektų tinkamai įgyvendinti projektą bei įsisavinti suplanuotą paramą.