ES PARAMOS PROJEKTAI RENGIAMI IR VYKDOMI  BENDRADARBIAUJANT SU:

  • ESFA

  • NMA

  • LVPA

  • CVPA

  • Invega

  • APVA

  • MITA

  • TID

Verslo planai

Ūkio subjektai, siekiantys pradėti naują verslą ar ketinantys plėsti savo veiklą turėtų pasirūpinti verslo ar veiklos planu. Tai – svarbiausias dokumentas, reikalingas idėjos ar verslo savininkams įsitikinti, kad veikla bus pelninga. Šis dokumentas taip pat padeda gauti paskolą iš banko ar pasinaudoti finansine parama iš ES struktūrinių fondų ar kitų finansinių mechanizmų. Verslo plane įvertinama dabartinė ūkio ar įmonės būklė ir numatoma būsima veikla.
Kokycalculator-178127_1280biškas verslo planas – sumanymo įgyvendinimo sėkmės garantas. Štai kodėl labai svarbu parengti tinkamą verslo idėjai įgyvendinti planą. Kiekvienas verslo ir teisinių paslaugų bendrovės „Eurolexis“ parengtas verslo planas yra individualus projektas, optimaliai atitinkantis kliento finansines galimybes, veiklos kryptis bei specifiką.
Verslo ar veiklos planą sudaro tikslūs atsakymai į kruopščiai apgalvotus klausimus, kurie labai svarbūs visiems, norintiems įkurti sėkmingai veikiančią įmonę ar numatyti investicijų grąžą.
Verslo planas – rašytinis dokumentas, kuris padeda sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus ir juo galima remtis vėliau.
Parengti verslo ar veiklos planą prieš steigiant įmonę yra būtina, nes jis atskleis galinčias vėliau iškilti problemas, nurodys būdus joms spręsti ir šitaip sutaupys jums nemažai laiko ir pinigų.
Kiekvienos įmonės savininkas ar ūkininkas gali kreiptis į mūsų bendrovę, kur bus įvertintas pirminis verslininko ar žemdirbio pasiruošimas rengti verslo planą, atliekama turimų dokumentų patikra, apskaičiuojami ekonominio gyvybingumo rodikliai. Apžvelgus visus atrankos kriterijus klientui individualiai ruošiamas verslo planas, kuris pasitarnaus gaunant banko paskolą, siekiant išsiaiškinti investicijų atsiperkamumą ar pasinaudoti ES Struktūrinių fondų arba kita finansine parama.
Ruošiant verslo planus, visus darbus atliekame krupščiai ir atsakingai, nes suprantame, kad verslo plane suprognozuoti rezultatai turės būti įgyvendinti ir praktikoje.